Unhinged

2020 онд нээлтээ хийсэн, Kino Mangas вэб сайтын кино.

Рэйчел бол өрх толгойлсон эмэгтэй бөгөөд хүүгээ сургууль руу нь хүргэж өгөхдөө замын ачаалал ихтэй үеэр урдах машины жолооч руу ууртай дуут дохио өгснөөс үүдэж түүний муу өдөр нь улам дордож эхэлнэ. Урдах машины жолооч уураа хянаж чаддаггүй сэтгэцийн өвчтэй хүн бөгөөд түүнтэй зөрчилдсөнөөр эмэгтэй аюулд учирна. Рэйчел түүнээс зугтахыг хичээсэн ч санаснаар болохгүй.…

Шууд үзэх

Ойролцоо кино