I Spit on Your Grave III: Vengeance is Mine

2015 онд нээлтээ хийсэн, Kino Mangas вэб сайтын кино.

Jennifer Hills олон жилийн өмнө туулж байсан харгис хэрцгий бэлгийн хүчирхийллийнхээ улмаас одоо хүртэл шаналсан хэвээр байна.Тэрээр өөртэйгөө ижил ямар нэг байдлаар хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн бүлгэмд элсэх бөгөөд тэдний хүчирхийлэгчдээс өшөө авч эхэлнэ.…

Шууд үзэх

Ойролцоо кино