Ghost

1990 онд нээлтээ хийсэн, Kino Mangas вэб сайтын кино.

Бусдад алуулсан залуу сүнс болон үлдэж хайртай эхнэртэйгээ эргэж холбогдох арга хайна. …

Шууд үзэх

Ойролцоо кино